جن گير

ايران اينترلينک
دوم دسامبر

 

رجوي در نشست سران فرق گفته است که:
"
اگر پرونده اتمي ايران به شوراي امنيت برود و اگر امریکا ما را از ليست گروههاي تروريستي خارج نمايد و وضعيت ما در عراق تثبيت شود و از ما حمايت شود، 7 سال ديگر موفق به سرنگوني خواهيم شد و بايد چشم انداز يك دوره بلندمدت را براي سرنگوني در نظر داشته باشيد"
(ايران ديدبان، اول دسامبر)

مي گويند ايشان در پايان سخنان غريبشان دستور فرموده اند که بساط جن گيری (البته اين بار نه به زبان عربي که به زبان انگليسي با لهجه تگزاسي) مجددا در تمامي پايگاههای ارتش آزاديبخش ملي برپا شده و بمدت هفت سال ديگر همگي بدنبال ورود و خروج جن از بدن بدنه باشند. ايشان گفته اند جن گيری جديد کماکان شاخصش مريم است و هيچ راهي بجز او برای خلاصي از اجنه و رسيدن به رهبر خاص الخاص (يعني خود ايشان) پيدا نشده و نخواهد شد. به گفته ناظران، يکي از افرادی که ادعا کرده بود نيازی به رسيدن به ايشان در خود حس نمي کند درجا غيب شده و مسعود رجوي گفته است که اين هم يکي از معجزات بعد از سرنگوني صدام است و وی پس از سرنگوني (گفته است خيلي هم فرق نمي کند، سرنگوني علاوي، بوش، شارون، هر کي) ظاهرش مي کنيم. به هر حال آخرين گزارشات از قرارگاه اشرف حاکي از شروع درجای جلسات جن گيری ای است که اين فازش (فاز جديد انقلاب ايدئولوژيک البته) مينيم هفت سال بطول خواهد انجاميد. برکسي پوشيده نيست که اگر فرقه بگويد 15000 نفر در تظاهراتش شرکت کرده اند عملا بايد گفت 750 نفر بوده اند يا اگر بگويد 305 نفر از پارلمان بريتانيا از خانم خانم ها حمايت کرده اند بايد گفت که احتمالا حدود يک و نيم نفر در پارلمان انقلاب کرده اند و سرشان تا کمر کلاه رفته است. به همين ترتيب وقتي آقای رجوي مدعي سرنگوني رژيم در شش ماه بود، بيست و سه سال طول کشيد، حال که به هفت سال رضايت داده است خدا داند منظورش چه باشد. (آخر رهبر خاص الخاص که قربان حبوش و صدام بروی و آنها هم به قربان تو. اين دفعه اين عدد هفت را از کجايت در آوردی؟ تو که پاسخ گو نخواهي بود خودت هم مي داني، چرا نگفتي سه سال يا دوازده سال يا هر چيز ديگر؟) به هر حال توجه بفرماييد به عکس های زير که دقيقا مشخص نيست مرحله ای از خروج جن از بدن است يا اعتراض به وارد شدن جن به بدن. آقای رجوي نيز در حال ورد خواندن ديدن مي شوند. ايشان در پايان خواندن اوراد، دستور دادند تا نام ابراهيم خدابنده از دستور زبان قرارگاه اشرف حذف شود و بجای آن از نام ديگری استفاده کنند ولي بعد از مشورت درجا با خوار مژگان و يکي از گروهبانان بالای سرشان گفتند که اصلا از نام ديگر هم استفاده نکنيد و اگر برف برای فرو کردن سر لازم بود به بخش تدارکات در حد نياز سفارش بدهيد.