سلسله مباحثی پیرامون روانشناسی خشونت وترور (5)

 کانون رهائی ، چهارم آوریل

 

روز پنجشنبه 31 مارت دانشجویان رشته روانشناسی دانشگاه leiden  هلند کنفرانس علمی برگزارکردند .در این کنفرانس علمی که تعداد بسیاری از روانشناسان و متخصصین امور تربیتی و مددکاری برای سخنرانی و تبادل نظر دعوت شده بودند ، مسائل مهمی در زمینه های تربیتی و نرمالیزه کردن جامعه و چگونگی  شناخت افراد نامتعادل فرقه ها  و جلوگیری از رشد رادیکالیسم و تروریسم ونحوه برخورد با آنان مورد بحث و بررسی قرار گرفت .

آقای مسعود جابانی که به عنوان متخصص و روانشناس فرقه های تروریستی از سوی برگزارکنندگان به کنفرانس دعوت شده بود ،  در مورد پروسه شکل گیری هویت انسانهای نامتعارفی که سلاح را مقدس مینامند به سخنرانی پرداخت .

در این کنفرانس که مسئولین ودست اندرکاران امور مبارزه با تروریسم نیز حضور داشتند ، ده ها جلد از کتاب sekte نوشته مسعود جابانی به فروش رفت و تعداد بسیاری تقاضای همکاری با سایت rahai رانمودند که توضیحات کافی در مورد چگونگی همکاری آنان داده شد .

آگاه نمودن جامعه از شیوه های  فعالیت تروریستها زیر پوشش اسامی " مردم پسند" از دیگر مسائلی بود که مورد بررسی قرار گرفت .سوء استفاده از احساسات مردمی توسط گروه های تروریستی و مبهم و ناشناخته بودن آدرس و محل اقامت آنان و اهدافی که آنان دنبال میکنند نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت .

پس از اتمام زمان سخنرانی ،  همچنان علاقمندان در گروه های کوچکتر پاسخ سئوالات خود را دریافت میکردند و تمایل خودشان را برای دریافت اطلاعات بیشتر پیرامون شیوه های کار فرقه های تروریستی نشان میدادند .

مسائل دیگری که در این کنفراس بررسی شد شامل:

 

1- خشونت و ایدئولوژی

2- سوء استفاده از احساسات،  بعنوان مهمترین محرک و سوخت  برای بکاربردن خشونت و ترور

3- پروسه نابودسازی هویت فردی

4- سوء استفاده از مذهب

5- چگونگی جداشدن از یک سکت خشونت طلب

6- چگونه  میتوانیم با تروریسم که آخرین فاز رادیکالیسم میباشد ،برخورد مناسبی داشته باشیم   ؟

7- خطری که جوانان آرمانگرا و پرشور را تهدید میکند.

8- چگونه میبایست با کسانیکه سالها در گروه های تروریستی  فعال بوده اند برخورد شود؟

 

کنفرانس روانشناسی از ساعت 10 صبح تا 6 بعد از ظهر ادامه داشت و دانشجویان در طول کنفرانس صدها پرسش نامه در مورد " در صورت حمله احتمالی آمریکا.." را که از سوی کانون رهائی تنظیم شده بود ، توضیح کردند .

بزودی هزاران برگه پرشده پرسشنامه ،  به سازمان ملل و دیگر سازمانهای بین المللی ضد جنگ ارسال میگردد .

 

 

Home