نقش سایت دیدگاه در سفید شویی
فدائیان بدنام صدام و رجوی

ایران اینترلینک، پنجم آوریل

 

فرقه رجوی برای این که چهره های اطلاعاتی خود را بصورتی آرام آرام از صندوقخانه های مخوف خود خارج سازد از سایت هایی همچون دیدگاه برای سفید شویی این افراد استفاده می نماید. دژخیمان و سرسپردگان و فدائیان شناخته شده صدام و رجوی در این سایت و سایت های مشابه سعی می کنند با قاطی کردن نام خود در میان اسامی ای دیگر مردم را (حد اقل در همان دوایری که کار می کنند) به نام ها و چهره های خون آشام خود بعنوان افرادی عادی عادت دهند.

نادر ثانی از مسئولین شناخته شده بخش اطلاعات سازمان مجاهدین و از فدائیان شناخته شده رژیم صدام حسین خود را در باصطلاح "بیانیه سایت دیدگاه" در میان اسامی آشنایی دیگر از فرقه رجوی قاطی می کند. به متن "بیانیه سایت دیدگاه" و امضا کنندگان آن توجه بفرمایید:

سایت دیدگاه، پنجم آوریل دوهزار و شش:

برای مشاهده لیست کامل حمایت‌کننده‌گان اینجا را کلیک کنید!
[تعداد امضاء‌ها:  445]
نگرانی ايرانيان و خواست های ما

در سومين سالگرد شروع جنگ و اشغال نظامي عراق توسط نيروهاي مؤتلف، با نگراني از احتمال حمله نظامي به ايران، با ارزيابي خط مشي رژيم جمهوري اسلامي و تنظيم رابطهء اعضاي اصلي شوراي امنيت ملل متحد با اين رژيم، با توجه به اينکه:

در سومين سالگرد شروع جنگ و اشغال نظامي عراق توسط نيروهاي مؤتلف، با نگراني از احتمال حمله نظامي به ايران، با ارزيابي خط مشي رژيم جمهوري اسلامي و تنظيم رابطهء اعضاي اصلي شوراي امنيت ملل متحد با اين رژيم، با توجه به اينکه:

v      ملل متحد از گزينش سياست قاطع در قبال رژيم جمهوري اسلامي خودداري مي کند؛

v      پس از اشغال عراق و شعله ور شدن آتش جنگ در دو کشور افغانستان و عراق، مداخلات آشکار عوامل تروريستي رژيم جمهوري اسلامي در منطقه افزايش يافته است؛

v      در غياب نقشه خروج نيروهاي نظامي مؤتلف از عراق، استمرار نقض آشکار حقوق بشر در عراق، رژيم جمهوري اسلامي توانسته به اغتشاش و جنگ مذهبي دامن بزند؛

v      رژيم جمهوري اسلامي در پناه سياست هاي اتحاديه اروپا، براي دستيابي سريع به سلاح هسته اي مي کوشد؛

v      رژيم ايران در راستاي توسعه طلبی و گسترش نفوذ در خاورميانه، با هدف تشکيل امپراتوري و اتحاد جماهير اسلامي، به ناامني در عراق و منطقه دامن مي زند؛

v      جمهوري اسلامي به مثابه رژیم دیکتاتوری مذهبی در داخل مرزها به چپاول سرمايه ملي، قلع و قمع آزاديخواهان، سرکوب کارگران، دانشجويان و معلمين، و گسترش فقر و تنگدستي، اعتياد در ميان جوانان، و بيکاري ادامه مي دهد؛

v      مردم ايران در  سالهای گذشته، بي وقفه در اعتراض به ايدئولوژي و سياست هاي ارتجاعي رژيم ايران، و در راستاي تشکيل نظامي مبتني بر جدايي دين از دولت و احترام به حقوق بشر، دشمني خود با رژيم جمهوري اسلامي را نشان داده که هر بار با سرکوبي شديدتر از پيش روبرو شده اند.

v      شرکاي سياسي و اقتصادي رژيم جمهوري اسلامي بخاطر منافع خود، با سکوت نسبت به تجاوز سيستماتيک به حقوق ملت ايران، در ادامه‌ی بقاء نظام ولايت مطلقهء فقيه نقشي غيرقابل انکار داشته اند.

 

ما با ملاحظهء موقعيت ژئوپليتيک و اجتماعي ايران و با پشتوانهء يک قرن مبارزات آزاديخوانه ملت ايران، تأکيد داريم که:

       اساسا دخالت خارجی در امور داخلي ايران عليه منافع مردم ايران است؛ 

       سازش و مداراي شرکاي اقتصادي و سياسي رژيم، منافع رژيم جمهوري اسلامي را تأمين مي کند؛

       حملهء نظامي به ايران پيامدهاي زيانبار اکولوژيک و سياسي خواهد داشت؛

       حملهء نظامي به ايران مانع گسترش خيزش هاي مردمي و استقرار دموکراسي خواهد شد، و نا امني و تنش را در منطقه گسترش خواهد داد؛

       محكوميت رژيم در شوراي امنيت ملل متحد و تعليق روابط اقتصادی، سياسي و نظامي با رژيم مناسب ترين جايگزين حملهء نظامی بيگانگان به ايران است.

       راه حل، در حمايت از مبارزات آزاديخواهانه براي سرنگوني اين رژيم، و استقرار نظامي جمهوري مبتني بر جدايي دين از دولت و احترام به حقوق بشر خلاصه مي شود.

حمايت از متن:


مرجان آقايي گندماني، علي آينه، شهلا آقاپور، رحمت ابراهيمي، سوسن احمدگلي، محمد تقي اخلاقي، سعيد اطلس، اسماعيل اوجي، همنشين بهار، صبري بهماني، شعله پايدار، مهرداد پيروزي، محمود تهراني، نادر ثاني، ايرج جنتي عطائي، حبيب چرندابي، محمد حسيبي، حنيف حيدرنژاد، حامد خاکي، اسماعيل خوئي، پرويز داورپناه، بهرام رحماني، فريدون رمضاني ارس، محمد رضا روحاني، علي سالاري، مهدي سامع، شهلا عبقري، سياوش عبقري، کورش عرفاني، سياوش فرجي، علي فياض، عزيز فولادوند، فريدون گيلاني، کامبيز گيلاني، عباس کياراس، ستار لقائي، يدي لرستاني، کبري محسني، پري محسني، وريا محمدي، ميلاد مختوم، مجيد مشيدي، ايرج مصداقي، مجيد مظفري، رامين مولائي، حسين مهيني، رحيم کريمي، زينت ميرهاشمي، علي ناظر (نام مستعارگرداننده شوی "دیدگاه")، بيژن نيابتي، نادر وهابي، زري هشي، محمد هشي، اسماعيل وفا يغمايي، ب. وحيدي

پایان

 

و اما دو عکس از نادر ثانی قبل از سقوط صدام و سپس بعد از دستگیری مریم عضدانلو در حالی که بدستور رهبر فرقه خود را در زیر برج ایفل آتش زده است. نادر ثانی در حال حاضر یکی از سران قسم خورده بخش اطلاعات سازمان است که ماموریت اصلی اش حذف فعالان جدا شده از فرقه می باشد.

 

Home