شما صفحه آرشیو را مشاهده می‌کنید. برای دیدن صفحه اصلی‌ به این لینک مراجعه نمائیدhttp://iran-interlink.org/wordpressfa/ • دیدار آن سینگلتون از کمپ عراق جدید (سابقا اشرف). مجاهدین خلق (فرقه رجوی) در پروسه پیشرفت دموکراسی در عراق خرابکاری می کنند
 • تروریسم مجاهدین خلق (فرقه رجوی) با پشتیبانی امریکا و اسرائیل، نمک آشی که برای جنبش سبز پخته اند - مسعود خدابنده، مشاورین استراتژی خاورمیانه ا
 • چرا کسی در مورد نقض مستمر و فاحش حقوق بشر در کمپ اشرف (مجاهدین خلق، فرقه رجوی) تحقیق نمی کند؟ - گزارشی از کمپ اشرف، مارس 2011
 • چه کسی مسئول رنج مداوم خانواده های اعضای گرفتار در پادگان اشرف است؟ (بنیاد خانواده سحر، ژوئیه 2010: آمریکا یک راه بیشتر ندارد. باید دست دولت عرا
 • صدور حکم بازداشت مریم و مسعود رجوی و 37 تن دیگر از مجاهدین خلق در عراق (رویترر، ژوئیه 2019)
 • ایران اینترلینک - گزارش دوم از بغداد، اردوگاه اشرف و سازمان مجاهدین خلق (فرقه رجوی) - مسعود خدابنده، ایران اینترلینک، سپتامبر 2009
 • نظرات دکتر موفق الربیعی در مورد کمپ اشرف، مسعود رجوی و "زهر زدایی" از اعضای سازمان مجاهدین خلق (خبرگزاری رویتر، ششم آوریل 2009 )
 • ممانعت رجوی (رهبر فرقه مجاهدین خلق) از ورود هیأت تحقیق وزارت حقوق بشر به اشرف (اصوات العراق، چهاردهم مارس 2009)
 • الموتمر عراق: اتحاديه اروپا منافقين را به خاك خود دعوت كند (موتمر، یازدهم فوریه 2009)
 • آقای بنی صدر: وقتی سازمانی وابسته شد طبیعتا وجه المصالحه می شود (رادیو فرانسه، پنجم فوریه 2009)
 • آمریکا تبعیدیان ایرانی تحت حمایت را در عراق بلاتکلیف نگاه میدارد (گزارشاتی از شبکه رادیو عمومی ملی امریکا از بغداد و تهران. آوریل 2008)
 • ورود اولین سری نجات یافتگان از جهنم اشرف در عراق به کشورهای اروپایی
 • معرفی یکی از چماقداران مجاهدین خلق (فرقه رجوی) لیلا جزایری یا اعظم فرهانی ملا حسنی کهنه.
 • ترجمه گزارش ویژه ایران اینترلینک از بغداد، قرارگاه اشرف و مجاهدین خلق (ایران اینترلینک، مسعود خدابنده، فوریه 2008)
 • اتحادیه اروپا بار دیگر مجاهدین (شورای ملی مقاومت،ارتش آزادیبخش، فرقه رجوی ...) را در فهرست تروریستها قرار داد ( دسامبر 2007)
 • هیئت نمایندگی پارلمان اروپا در ایران با انجمن نجات دیدار نمود (دسامبر 2007)
 • رئیس گروه پارلمان اروپا: سازمان مجاهدین در اتحادیه اروپا، انگلستان و آمریکا همچنان غیر قانونی و سیاست ما نفی آن است (دسامبر2007)
 • همایش ؛ مغز شویی ؛ جنایت علیه بشریت (دانشگاه تبریز، دسامبر 2007)
 • دیدار و سخنرانی پرفسور شلدون فوت و مسعود خدابنده در پارلمان بریتانیا (نوامبر 2007)
 • هیئت نمایندگی پارلمانی بریتانیا از انجمن نجات در تهران دیدار کرد (نوامبر 2007)
 • رجوی رهبر مجاهدین به اعضای فرقه اجازه ملاقات با خانواده بدهد (خدابنده، اوت 2007)
 • سایت رجوی: هیچکس ، واقعا هیچکس صلاحیت انتقاد به رهبران پاک باز آزادی را ندارد! (ایران دیدبان، چهارم اوت 2007)
 • وصلت با تروریستها؟ نه! (کنت تیمرمن، سیزده ژوئیه 2007)
 • استفاده ابزاری از نام مسعود رجوی در تبلیغات مجاهدین حاکی از شتاب گرفتن سقوط فرقه به فاجعه غیر قابل کنترل نهایی است (بریف ایران - اینترلینک)
 • گزینه هایی سخت در روند مذاکرات ایران و امریکا (مسعود خدابنده، آسیا تایمز، بیست و یکم می 2007)
 • انتشار گزارش جدید وزارت خارجه امریکا (مسعود خدابنده، سوم می 2007)
 • اظهارات ابراهيم خدابنده و جميل بصام در مورد مجاهدین خلق (فرقه رجوی) - ایسنا، هشتم آوریل 2007
 • مصاحبه تلویزیون کانال سه بریتانیا با آن سینگلتون در رابطه با مجاهدین خلق، فرقه تروریستی رجوی(سی و یکم مارس 2007)
 • نامه سرگشاده ابراهیم خدابنده به مسعود رجوی رهبر سازمان مجاهدین خلق ایران و شورای ملی مقاومت ایران (سی مارس 2007)
 • مادری التماس می کند که میشود خبری از بچه من بگیری؟!!(دکتر نوری زاده، مارس 2007)

 • ?راز و ?رود شورای ملی مقاومت ایران. مصاحبه با محمود راسخ

  گ?تگو با آقاي محمود راسخ :

  _ آقاي محمود راسخ مي خواستيم توضيح بدهيد كه از نظر شما ضرورت تشكيل شوراي ملي مقاومت چه بود و چه علت و يا عللي موجب ناكامي و شكست آن شد؟  به اين سوال كه آيا در تشكيل شوراي ملي مقاومت ضرورتي نه?ته بود؟ زندگي خود پاسخ لازم را داده است.نگاهي به وضعيتي كه شوراي ملي مقاومت در آن بسر مي برد آشكارا مبين اين واقعيت است كه هر آينه ضرورت تشكيل اين " شورا " اين بود كه به پراكندگي اپوزيسيون پايان بخشد و مبارزه مشترك و متحد همه نيروهاي آزاديخواه و مترقي اپوزيسيون با رژيم " جمهوري اسلامي " را سازمان داده و بطور دست جمعي توسط نيروها و شخصيت هاي بالقوه و مؤثر آن رهبري كند كه در اين امر به نحو ?اجعه گونه و بطور كامل شكست خورده است.  بنابراين اگر براي تشكيل آن چنان تشكيلاتي ضرورتي وجود داشته است اين " شورا " پاسخي به آن ضرورت نبوده و بنابراين هيچ ضرورتي در تشكيل اين " شورا " وجود نداشته است .  ولي صر? نظر از اين واقعيت البته اين سئوال هنگامي معنا پيدا مي كند كه در رابطه با اوضاع و احوال زماني مطرح شود كه " شورا " تشكيل شد ، بديهي است كه از نظر منطق محض در مبارزه با رژيم، اتحاد عمل همه نيروهاي اپوزيسيون مطلوب تر است تا پراكندگي آنها .  و اگر بتوان از اين موضوع بديهي چون ضرورتي سخن گ?ت مي توان ادعا كرد كه وجود " شورا " نيز در زمان تشكيل آن ضرورتي بود ، ولي از آنجا كه اين حكم يعني اينكه يكپارچگي و اتحاد عمل هر اپوزيسيوني در مبارزه با قدرت حاكم با آن نيروي بيشتري مي دهد در هر حال يعني مستقل از زمان درست است .  پس بنا بر كلي بودن اين حكم نمي توان آنرا چون ضرورتي تلقي كرد چون چيزي هنگامي در زمان معيني يك ضرورت است كه در زمان ديگري ضرورتي نباشد .  از سوي ديگر هر آنچه از نظر منطق محض امري ضروري به نظر مي رسد ، هميشه به لحاظ مت?اوت بودن شرايط سياسي ، از نظر سياسي امري ضروري نيست يا به عبارت ديگر دست كم در هر زماني از نظر سياسي شرايط تبديل ضرورتي بالقوه به ضرورتي بال?عل وجود دارد .  بنابراين مي توان گ?ت در آن زمان زمينه واقعي مناسبي براي وحدت اپوزيسيون وجود نداشت ، چون هنگامي كه انشعابهاي پي در پي سازمانها را روزبروز لاغرتر مي سازد ، هنگامي كه در مورد اهدا? استراتژي برنامه و غيره حتي در درون يك سازمان وحدت نظر وجود ندارد بديهي است كه زمينه اي براي وحدت عمل اپوزيسيون با اين خصوصيات نيز وجود ندارد .  ولي صر? نظر از ملاحظات ?وق حتي اگر زمينه مناسبي براي اتحاد عمل سياسي و امكان واقعي جمع آوري سازمانها و شخصيت هاي مؤثر و با ن?وذ در زير چتر واحدي وجود مي داشت ، شيوه اي كه در ايجاد شوراي ملي مقاومت به كار گر?ته شد و ماهيت سياسي و عقيدتي و سرشت رهبران سازماني به اصطلاح مي خواست نقش مبتكر و پيوند دهنده را بازي كند ، سازمان مجاهدين و رهبران آن به ويژه "برادر مسعود " نمي توانست چنين هد?ي را محقق سازد .  زيرا پيش شرط تحقق چنين هد?ي اين بود كه جريانها و سازمانهاي سياسي اي كه واجد شرايط پيوستن به چنين اتحادي مي بودند از همان مرحله تدارك و بحث و گ?تگو درباره اهدا? و ساختار برنامه در اين كار شركت مي داشتند .  عدم رعايت اين اصل اساسي موجب آن گرديد كه پس از اعلام تشكيل شورا نه تنها شخصيتها و سازمانها و جريانهاي مؤثر به آن نپيوستند بلكه بسياري از آناني نيز كه از پايه گذاران بودند به مرور زمان با آشكار شدن هد? اصلي " برادر مسعود " از تشكيل شورا و است?اده از آن به مثابه پلي براي به قدرت رسيدن خود از آن جدا شدند.  راجع به خروج جبهه دمكراتيك از شوراي ملي مقاومت بايد بگويم كه چيزي به نام جبهه ملي دمكراتيك مدتها بود كه وجود خارجي نداشت تا به شوراي ملي مقاومت پيوسته باشد كه با خروج آقاي متين د?تري اكنون از آن خارج شده باشد .  كساني كه عضو اين جبهه بودند مانند خود من يا با آن رابطه نزديك داشتند مي دانند كه اين جبهه در همان زماني كه آقاي متين د?تري در مخ?يگاه بودند و از جمله در منزل يكي از دوستان ما به اصطلاح زوال پيدا كرده بود .  صر? نظر از اين واقعيت تاريخي نمي دانم كه اساساً ايشان با تأييد كدام يك از سازمانها يا شخصيتهاي عضو جبهه به عنوان نماينده جبهه در شوراي ملي مقاومت انتخاب شدند و اساساً در كدام نشست جبهه و در كجا و در چه زماني تصويب شد كه جبهه دمكراتيك به شوراي ملي مقاومت بپيوندد .  البته پيوستن يك جبهه به يك شورا خود امري است شگ?ت انگيز !!! و مضحك كه ?قط مي تواند در " سرزمين گل و بلبل " روي دهد ، زيرا بنا بر تعري? ،جبهه خود مجموعه اي است از سازمانها و شخصيتها كه تشكيل يا?ته تا نيروها و شخصيتهاي سياسي و اجتماعي را در يك سازمان با هد? ايجاد اتحاد ميان آنان براي عمل مشترك عليه نظام حاكم متشكل سازد .


  Date: 2006-12-27
  (C) 2006